ZÁPISY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: ZÁPISY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012  Videné 1897

                                                                                                               Nitra, 14. apríla 2011
ZÁPISY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

Študenti denného štúdia – o 8,00 hod.
  5. 9. 2011 – pondelok – P6 – 2. ročník magisterské štúdium
  6. 9. 2011 – utorok – aula – 1. ročník bakalárske štúdium (JŠP)
  7. 9. 2011 – streda – aula – l. ročník bakalárske  štúdium (UŠP, AIBC)
  8. 9. 2011 – štvrtok – P6 – 3. ročník bakalárske štúdium
  9. 9. 2011 – piatok – P6 – 1. ročník magisterské štúdium
12. 9. 2011 – pondelok – aula – 2. ročník bakalárske štúdium

Študenti I. ročníka Bc. študijných programov a I. ročníka Mgr. študijných programov informácie
o poplatkoch získali s rozhodnutím o prijatí na štúdium. 

Študenti II. a III. ročníka Bc. študijných programov a II. ročníka Mgr. študijných programov  uhradia sumu  5,83 €    (študijný program 3,33 € a poplatok za vyznačenie platnosti preukazu známkou NO ISIC a predĺženie licencie dopravných funkcií EMBASE 2,50 €)  výlučne bezhotovostným bankovým prevodom (Vnútorný predpis č. 17/2010 o školnom a poplatkoch na akademický rok  2011/2012) na číslo účtu Štátna pokladnica 7000073017/8180, variabilný symbol 1402xxxxxx (xxxxxx je číslo pod fotografiou na študentskom preukaze šesťmiestne, resp. 0xxxxx, ak je číslo pod fotografiou päťmiestne). Doklad o zaplatení poplatkov je podmienkou zápisu.

Študenti externého štúdia – o 8,00 hod.
10. 9. 2011 (sobota)  – aula  – 1., 2., 3. ročník externé bakalárske štúdium
17. 9. 2011 (sobota)  – P 6  – 1., 2. ročník externé magisterské štúdium

Študenti I. ročníka Bc. študijných programov a I. ročníka Mgr. študijných programov informácie o poplatkoch získali s rozhodnutím o prijatí na štúdium. 

Študenti II. a III. ročníka Bc. študijných programov a II. ročníka Mgr. študijných programov  uhradia dve  sumy  - 3,33 € za študijný program a 1.  splátku  určeného  školného (v prípade platenej formy štúdia je výška školného súčasťou rozhodnutia o prijatí na štúdium)  výlučne bankovým prevodom každú z nich samostatne na číslo účtu Štátna pokladnica 7000073017/8180, variabilný symbol  1031xxxxxx (xxxxxx je číslo pod fotografiou na študentskom preukaze šesťmiestne, resp. 0xxxxx, ak je číslo pod fotografiou päťmiestne). Dva doklady o zaplatení poplatkov sú podmienkou zápisu.

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
       prodekanka


Kód: [Vyber]
http://www.fpv.ukf.sk/dokumenty/oznamy/zapisy_BC_MGR_2011-12.pdf
© Externý zdroj « #1 : 02.09.2011, 09:07 »
  • Anonym,

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: Zápis bakalár magister 2011/2012 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy