Umiestnenie objektov Univerzity Konštantína Filozofa a jej súčastí
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Umiestnenie objektov Univerzity Konštantína Filozofa a jej súčastí  Videné 2362

1. Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa

Fakulta prírodných vied

Dekanát Fakulty prírodných vied
Katedra matematiky
Katedra chémie
Katedra fyziky
Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Katedra informatiky
Katedra ekológie a environmentalistiky
Ústav manažmentu a informačných technológií
Pedagogická fakulta
Katedra hudby
Katedra telesnej výchovy a športu

2. Štefánikova ul. 67, 949 74 Nitra

Filozofická fakulta

Dekanát Filozofickej fakulty
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra germanistiky
Katedra rusistiky
Katedra slovenskej literatúry
Katedra slovenského jazyka
Katedra translatológie
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Tlmočnícky ústav

3. Hodžova ul. 1, 949 74 Nitra

Filozofická fakulta

Katedra archeológie
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Katedra muzeológie
Katedra náboženských štúdií
Katedra romanistiky
Katedra etnológie a etnomuzikológie
Jazykové centrum 
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Ústav rodových štúdií

4. Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra

Fakulta prírodných vied

Katedra botaniky a genetiky
Katedra zoológie a antropológie

5. Kraskova ul.1, 949 74 Nitra

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Dekanát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Katedra ošetrovateľstva 
Katedra psychologických vied
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Ústav aplikovanej psychológie
Ústav romologických štúdií

6. Areál UKF Zobor
Dražovská cesta 4, 949 74  Nitra:

Univerzitná knižnica

Centrum informačných a komunikačných technológií

Fakulta stredoueurópskych štúdií

Katedra areálových kultúr
Katedra elementaristiky
Katedra maďarského jazyka a literatúry
Ústav prírodných a informatických vied
Ústav národných a národnostných kultúr
Filozofická fakulta

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Pedagogická fakulta

Dekanát Pedagogickej fakulty
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Katedra pedagogiky
Katedra školskej psychológie
Katedra techniky a informačných technológií
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Dražovská cesta 2, 949 74  Nitra:

Študentský domov UKF Zobor

7. Špitálska 6, 949 74 Nitra

Učebne

8. Ul. B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra

Filozofická fakulta

Katedra sociológie
Katedra žurnalistiky
Katedra politológie a európskych štúdií
Študentský domov UKF Nitra

9. Ul. Sv. Beňadika 35, 949 74 Nitra

Účelové zariadenie

Zdroj
Kód: [Vyber]
http://www.ukf.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=17
© Externý zdroj « #1 : 30.08.2011, 18:53 »
  • Anonym,

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: UKF objekty FPV 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy