Pokyny k ubytovaniu študentov v akademickom roku 2011/2012
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Pokyny k ubytovaniu študentov v akademickom roku 2011/2012  Videné 2386

Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročník bakalárskeho štúdia a študentov 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných škôl) v akademickom roku 2011/2012

Študentský domov Zobor
Termín prebratia ubytovania:  v pracovných dňoch  od 2. septembra 2011 do 16. septembra
2011 v čase od 7.30 h do 15.30 h na ubytovacom oddelení ŠD Zobor, Dražovská 2, Nitra
Úhrada ubytovacieho poplatku: bankovým prevodom na účet ŠD Zobor za mesiace september a
október 2011 a to vo výške 82 €.
Číslo účtu: 7000276471/8180 (Štátna pokladnica Bratislava)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:  15010xxxxx (xxxxx je  5- miestne  prihlasovacie meno k elektronickej
návratke, prípadne osobné číslo študenta)
1501xxxxxx (xxxxxx je 6- miestne  prihlasovacie meno k elektronickej
návratke, prípadne osobné číslo študenta) 
Údaje pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
K ubytovaniu si prineste:
doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september a október,
občiansky preukaz.
V prípade, že si študent nepreberie ubytovanie v stanovenom termíne, bez písomného
ospravedlnenia, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.

Študentský domov Nitra
Termín prebratia ubytovania:  v pracovných dňoch od  2. septembra 2011 do 16. septembra
2011 v čase od 7.30 h do 15.00 h na ubytovacom oddelení ŠD Nitra, Slančíkovej 1, Nitra.
Úhrada ubytovacieho poplatku: bankovým prevodom na účet ŠD Nitra za mesiace september a
október 2011 a to vo výške 114 €.
Číslo účtu: 7000276498/8180 (Štátna pokladnica Bratislava)
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:  15010xxxxx (xxxxx je  5- miestne  prihlasovacie meno k elektronickej
návratke, prípadne osobné číslo študenta)
1501xxxxxx (xxxxxx je 6- miestne  prihlasovacie meno k elektronickej
návratke, prípadne osobné číslo študenta) 
Údaje pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
K ubytovaniu si prineste:
doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september a október,
občiansky preukaz.
V prípade, že si študent nepreberie ubytovanie v stanovenom termíne, bez písomného
ospravedlnenia, tak mu nárok na pridelené ubytovanie zaniká.

Školský internát SOŠ Nitra, Cabajská 10
Termín prebratia ubytovania:  denne od 2. septembra 2011 do 22. septembra 2011 v čase  od
8.00 h do 15.30 h.
Po tomto termíne Vám nárok na pridelené ubytovanie zaniká.
Úhrada ubytovacieho poplatku:  pri ubytovaní dostane študent poštovú poukážku na úhradu
poplatku za ubytovanie za mesiace september (alikvotná čiastka) a október 2011.
K ubytovaniu si prineste:
občiansky preukaz,
2 fotografie (s rozmerom 3 x 3,5 cm).
Kontaktný telefón: 037/ 7720 215

ORIGINAL pozri pdf tu

Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia v akademickom roku 2011/2012
Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 
1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka
magisterského štúdia v akad. roku 2011/2012
V zmysle čl. 7 ods. 4  Smernice č. 4/2007 o zásadách ubytovania v študentských
domovoch UKF v Nitre a v zmluvných zariadeniach UKF v Nitre, je každý študent, ktorému
bolo pridelené ubytovanie povinný uhradiť ubytovací poplatok za prvé dva mesiace (t.j. od
1. septembra do 30. októbra) najneskôr do 1. septembra 2011 a zároveň je povinný najneskôr
do 30. septembra 2011 uzavrieť zmluvu o ubytovaní a ubytovať sa.
V prípade, že študent neuhradí ubytovací poplatok v stanovenom termíne, tak mu nárok
na pridelené ubytovanie zaniká.
Termín prebratia ubytovania: v pracovných dňoch od 2. septembra 2011 do 30. septembra
2011 v čase od 7.30 h do 15.00 h na ubytovacom oddelení ŠD Zobor alebo ŠD Nitra.
Poplatky stanovuje Smernica č. 2/2007 o ubytovacích  poplatkoch v ubytovacích
zariadeniach UKF v Nitre v znení neskorších zmien a doplnkov.
Výber zo Smernice č. 2/2007:
Ubytovacie poplatky študentov UKF vrátane študentov  ubytovaných na základe
medzinárodných dohôd počas akademického roka sú:
Študentský domov  ZOBOR
Objekt Izba Poplatok v Eurách/osoba/mesiac
Blok A, Blok B 2 - posteľová 47
3 - posteľová 43
4 - posteľová 41
5 - posteľová 39
Hospodárska 2 - posteľová 40 
3 - posteľová 36
4 - posteľová 34 
vo všetkých objektoch prístelka 18   
Študentský domov  NITRA
Izba Poplatok v Eurách/osoba/mesiac
2 - posteľová 64 
3 - posteľová 57
prístelka 30 
Ubytovacie poplatky  je potrebné uhradiť najneskôr do 1. septembra 2011 na  jeden z
nasledovných bankových účtov:
Študentský domov  ZOBOR
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000276471/8180
variabilný symbol (VS):  15010xxxxx (xxxxx je 5- miestne osobné číslo študenta)
1501xxxxxx (xxxxxx je 6- miestne osobné číslo študenta)
konštantný symbol (KS): 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Študentský domov  NITRA
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000276498/8180
variabilný symbol (VS):  15010xxxxx (xxxxx je 5- miestne osobné číslo študenta)
1501xxxxxx (xxxxxx je 6- miestne osobné číslo študenta)
konštantný symbol (KS): 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Študentom ubytovaným v zmluvnom ubytovacom zariadení, poskytne informácie o výške ubytovacích
poplatkov a spôsobe jeho úhrady  príslušné zmluvné zariadenie UKF.

ORIGINAL pozri pdf tu

ZDROJ: http://www.ukf.sk/oznamy/2038-23-8-2011---Pokyny-k-ubytovaniu-studentov
© Externý zdroj « #1 : 29.08.2011, 19:59 »
  • Anonym,

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: ubytovanie študent UKF 2011/2012 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy