Oslovenie podľa titulov
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Oslovenie podľa titulov  Videné 17234

Tituly:
Bc - bakalár
Mgr. - magister
Mgr.art. - magister umenia
Ing. - inžinier
Ing.arch. - inžinier architekt
MUDr. - doktor všeobecnej medicíny
MVDr. - doktor veterinárskej medicíny
RNDr. - doktor prírodných vied
PharmDr. - doktor farmácie
PhDr. - doktor filozofie
JUDr. - doktor práv
PaedDr. - doktor pedagogiky
ThDr. - doktor teológie

Ak je pred menom viac titulov neskôr získané tituly sa píšu pred skôr získanými titulmi. Titul akademický sochár, akademický maliar, akademický architekt sa píšu v neskrátnom tvare za menom. Vedecko-pedagogické tituly: profesor, docent píšeme pred ostatnými titulmi prof.,doc.. skratky akademických a vedeckých hodností napr. kandidát vied (CSc.), doktor vied (DrSc.) píšeme za menom. Vojenské a policajné hodností sa píšu pred menom a pred inými titulmi malým začiatočným písmenom a skratkou (nstržm. - nadstražmajster, pplk. - podplukovník).
© Offline Skryté « #1 : 18.01.2011, 11:47 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy