Trestné Právo
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Trestné Právo  Videné 1023

prednáška, ...
Trestné právo hmotné je jedno z odvetví slovenského právneho poriadku, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje čo je to trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Trestné právo procesné je jedno z odvetví slovenského právneho poriadku, ktoré chráni pred trestnými činmi práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky tým, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, prípadne ďalších zúčastnených osôb pri zisťovaní trestných činov, pri rozhodovaní o stíhaní ich páchateľov, pri výkone rozhodnutí a pri predchádzaní a zamedzovaní trestnej činnosti.
Predmetom trestného práva je regulácia vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti s páchaním trestných činov.11.01.2013, 22:48 pridané:


11.01.2013, 22:49 pridané:


11.01.2013, 22:49 pridané:
© Offline Skryté « #1 : 11.01.2013, 22:48 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: prednaska 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy