Regionálna ekonomika a politika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Regionálna ekonomika a politika  Videné 4891

prednasky cvika, ...
Niektore cvika a prednasky z predmetu regionalna ekonomika a politika.
© Offline Skryté « #6 : 31.08.2014, 15:47 »

...
Pridávam sem prednášky z predmetu Regionálna ekonomika a politika na Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre.
© Offline Skryté « #5 : 13.05.2014, 21:39 »

Excel súbory, ...
Excel súbory k predmetu Regionálna ekonomika a politika:
-sídelná štruktúra
-ginniho koeficient
-prírodný potenciál
-ekonomický potenciál
....
© Offline Skryté « #4 : 26.04.2014, 16:05 »

Všetky prednášky!, ...
Prednášky od docentky Fázikovej.
Dávam poznámku, že to ale nie je celý materiál potrebný na absolvovanie skúšky. Treba si doštudovať z cvík a knihy (ktorá je incognito).

Veľa šťastia s hľadaním doplnkového materiálu!
© Offline Skryté « #3 : 13.02.2014, 06:39 »

vypracované tézy na skúšku, ťahák, skriptá, seminárky, Prednášky, ...
Predmet sa zaoberá zákonitosťami a faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomický a sociálny rozvoj v regióne, formovaním priestorovej štruktúry a jej vplyvom na ekonomický rozvoj, hodnotením regionálneho ekonomického rozvoja, oboznamuje študentov s regionálnymi rozvojovými plánmi a implementáciou štrukturálnej politiky v podmienkach Slovenska a uvádza stratégie rozvoja regiónov ako i politiku rozvoja regiónov uplatňovanú v EÚ.
Odporučená literatúra:   
Belajová, A. - Fáziková, M.:Regionálna ekonomika, SPU Nitra 2005 ISBN 80-8069-513-X
Buček, M. - Rehák, Š. - Tvrdoň, J. Regionálna ekonómia a politika. Iura Edition, Bratislava, 2010
G.Maier, F.Todling: Regionálna a urbanistická ekonomika I.,II., Elita Bratislava
Hudec a kol. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. TU Košice, 2009
© Offline Skryté « #2 : 24.04.2012, 21:41 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

. PREDMET REGIONÁLNEJ EKONOMIKY

Objektom skúmania regionálnej ekonomiky je priestor.

1.1    PRIESTOR AKO SPOLOČENSKO-EKONOMICKÁ KATEGÓRIA

•   Priestor je spolu s časom najvšeobecnejšou dimenziou akéhokoľvek materiálneho pohybu. Univerzálnosť priestorovej dimenzie podmieňuje skutočnosť, že priestor má potom miesto rovnako v prírodných, technických, spoločenských ako aj v ekonomických vedách a preto je aj rôzne chápaný. Najčastejšie je priestor vnímaný cez geografickú dimenziu a to ako súhrn fyzikálno-prírodných daností nachádzajúcich sa na určitom území. Význam priestoru ako ekonomického faktora sa dlho nedoceňoval. Priestor bol pôvodne chápaný ako statická kategória s danosťou určitých rozvojových faktorov. Do ekonomickej teórie priestor začleňuje ako kategória na začiatku 19..................
© Offline Skryté « #1 : 11.04.2012, 13:36 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.


  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy