Obchodné právo
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Obchodné právo  Videné 1223

1. OBCHODNÉ PRÁVO AKO SÚČASŤ SÚKROMNÉHO PRÁVA : je súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahov do kt, podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Predmetom obchodno-právnej úpravy sú obchodné vzťahy tj. objektívne spoločenské vzťahy kt, obsahom je obchodná činnosť. Na formovaní obchodného práva ako samostatného právneho odvetvia sa presadzujú 2 protikladne princípy a to: a) princíp subjektívny kt, upravuje konanie určitej vymedzenej skupiny osôb tzv. obchodníkov, b) princíp objektívny kt, presadzuje úsilie vytvoriť obchodné právo ako disciplínu upravujúcu určitú skupinu vzťahov alebo právneho konania bez ohľadu na to kt, osoby do týchto vzťahov vstupujú.
Vzťah obchodného práva k právu občianskemu: obchodné právo je vo vzťahu k právu občianskemu právom špeciálnym, občianske právo je všeobecným základom na kt, je postavené obchodné právo ako súbor špeciálnych noriem kt, neupravujú nič iné ako odlišností od všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka. K skutočnostiam kt, ovplyvňujú vzťah občianskeho a obchodného práva patria najmä tieto 2 skutočnosti: 1. skutočnosť že právna úprava obchodných zákonníkov sa rýchlejšie prekonáva a tým zastaráva, 2. skutočnosť že obchodné zvyklosti v oblasti obchodného práva zohrávajú významné postavenie a to tým že v obchodno-právnych vzťahoch sú aplikovateľné pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Pramene obchodného práva: rozumieme formy v kt, je právo obsiahnuté, v kt je potrebné hľadať právne normy a kt sú bezprostredným prameňom poznania práva. Ide najmä o tzv. obchodné zvyk..............
© Offline Skryté « #1 : 01.03.2012, 16:36 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy