Európske rozvojové programy
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Európske rozvojové programy  Videné 1101

...
Charakteristika EU ako entity jednotnosti preferencie a finančnej solidarity
-   z geografického hľadiska je EU prevažne vidieckeho charakteru
-   je tvarovaná ľudským osídlením  a aktivitami
-   jej vidiecke oblasti sú veľmi rôznorodé nakoľko ich prírodné prostredie je formované mnohými druhmi poľnohospodárstva a lesníctva spolu s príbuznými odvetviami výroby
-   poľnohospod. a lesníctvo – hlavné sektory využívania pôdy, zohrávajú kľúčovú úlohu v určovaní zdravia vidieckych ekonomík a vidieckej krajiny
-   poľnohospodári – vytvárajú mnoho rôznych funkcií od výroby potravín, cez krajinotvorbu, ochranu prírody až po cestovný ruch
© Offline Skryté « #2 : 30.10.2012, 20:40 »

Európske rozvojové programy

1. prednáška
Charakteristika EU ako entity jednotnosti preferencie a finančnej solidarity
-   z geografického hľadiska je EU prevažne vidieckeho charakteru
-   je tvarovaná ľudským osídlením  a aktivitami
-   jej vidiecke oblasti sú veľmi rôznorodé nakoľko ich prírodné prostredie je formované mnohými druhmi poľnohospodárstva a lesníctva spolu s príbuznými odvetviami výroby
-   poľnohospod. a lesníctvo – hlavné sektory využívania pôdy, zohrávajú kľúčovú úlohu v určovaní zdravia vidieckych ekonomík a vidieckej krajiny
poľnohospodári – vytvárajú mnoho rôznych .........
© Offline Skryté « #1 : 18.02.2012, 21:29 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy