Výskum trhu
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Výskum trhu  Videné 1110

skriptá, Obsah predmetu je zameraný na zvýšenie teoretických poznatkov, ale i praktických skúseností z tejto oblasti. V rámci tohto predmetu si poslucháči osvoja základné terminologické pojmy marketingového výskumu a získajú nové poznatky o jeho význame v manažérskom rozhodovacom procese, o metódach a etapách marketingového výskumu, ako aj o oblastiach a možnostiach jeho aplikácie.
Odporučená literatúra:   
   Foret, M. - Stávková, J.: Marketingový výzkum - Jak poznávat své zákazníky. 1.vydanie. Praha:Grada. 2003, 160 s. ISBN 80-247-0385-8
   Hague, P.: Průzkum trhu - príprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Brno:Computer Press, 2003, 234 s. ISBN 80-7226-917-8
   Kozel R. a kol.: Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006, 280 s. ISBN 80-247-0966-X
   Malý, V.: Marketingový výzkum : teorie a praxe. Praha:Oeconomica, 2004, 181 s. ISBN 8024507617
   Přibilová, M. a kol.: Marketingový výzkum v praxi. Praha:Grada, 1996, 238 s. ISBN 80-7169-299-9
© Offline Skryté « #1 : 24.04.2012, 20:40 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: skriptá 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy