Podnikové hospodárstvo
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Podnikové hospodárstvo  Videné 6892

vypracované otázky, ...
Toto sú vypracované otázky z podnikového hospodárstva. Dúfam, že to niekomu pomôže.
1.   Majetok podniku, clenenie majetku, obstaravanie a ocenovanie

    Majetkom podniku sa rozumie suhrn  majetkovych hodnot, ktore patria podniku a sluzia na   
    jeho podnikanie, majetok clenime na dlhodoby a kratkodoby
    Dlhodoby majetok
    - sluzi podniku dlhsiu dobu,viac ako 1 rok, nespotrebovava sa naraz, ale postupne
    - cleni sa na :
       a, DNM – vstupna cena je vyssia ako 50000sk a doba pouzitelnosti je dlhsia ako 1 rok,
                        patri sem softver, goodwill, ocenitelne prava,ostatny DNM
       b, DHM – vstupna cena je vyssia ako 30000sk a doba pouzitelnosti je dlhsia ako 1 rok,
                        nehnutelny: pozemky, stavby,pestov.celky
                        hnutelny: stroje, zariadenia, dopravne prostriedky, zakl.stado a tazne zvierata
       c, DFM – predstavuje specificky majetok podniku, patria sem CP a podiely, uverove CP     
                       (obligacie), poskytnute pozicky, pokial budu v drzbe podniku dlhsie ako 1 rok
       d,  DP  - s dobou splatnosti dlhsou ako jeden rok
    Kratkodoby majetok
- je cast majetku podniku, pouziva sa v podniku kratkodobo, v podstate sa spotrebovava
  jednorazovo, svojou podstatou zabezpecuje plynuly priebeh vyrobneho procesu podniku
- je likvidnejsi ako dlhodoby majetok
- cleni sa na:
   a, zasoby – material, nedokoncena vyroba,polotovary, vyrobky....
© Offline Skryté « #8 : 10.06.2013, 13:10 »
« Posledná zmena: 10.06.2013, 13:45 od zakladatel@ja.citam.info »

Vypracované otázky na skúšku, ...
Vypracované otázky na skúšku v pdf formáte.... majetok podniku, obstarávanie, odpisovanie DHM, ....
© Offline Skryté « #7 : 22.03.2013, 12:23 »

...
Jedná sa o návody na cvičenia z Podnikového hospodárstva. Ide o príklady precvičované na cvičeniach.
© Offline Skryté « #6 : 13.02.2013, 20:38 »

prednášky, ...
Ide o prednášky na podnikové hospodárstvo. Sú spracované v powerpointe.
© Offline Skryté « #5 : 29.11.2012, 14:18 »

...
Výcuc ku skúške, mne to stačilo skúste či to bude aj vám, plus doplnte si to nejaké grafy a čo tam náhodou chýba.
© Offline Skryté « #4 : 10.10.2012, 21:22 »

...
Riešené a neriešené príklady z cvičení a prednášok z podnikového hospodárstva.
© Offline Skryté « #3 : 29.08.2012, 10:37 »

Skriptá, - podstata podniku a podnikanie - okolie podniku, prvky okolia, interné a externé faktory - organizačno-právne formy podnikania, organizačná výstavba podniku - ciele, funkcie podniku a charakteristiky jeho životného cyklu - výrobná činnosť podniku - výrobné faktory a ich produktívnosť (zohľadnenie špecifík pôdohospodárstva) - podnikové výkazy a ich využitie pre potreby ekonomického riadenia - základné podnikové kategórie - podnikateľský plán
Odporučená literatúra:   
Bielik, P. : Ekonomika podnikov. Nitra: VES SPU, 2002. 182 s. ISBN 80-8069-069-3
Bielik, P. Podnikové hospodárstvo. 2. vyd., VES SPU Nitra, 2008. 320 s., ISBN 80-8069-698-5
Kupkovič, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava: SPRINT, 2002. 453 s. ISBN 80-88848-93-8
© Offline Skryté « #2 : 24.04.2012, 20:50 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

. MAJETOK,CLENENIE M,OBSTARAVANIE A OCENOVANIE
-súhrn majetk.hodnôt, kt.patria P a slúžia na jeho podnikanie.
Maj.štrut.P-predst.podiel jednotlivých zložiek A na celk.M.M podniku možno členiť:
a)z hľadiska doby potrebnej na transformáciu do peňažnej formy: -krátkodobý
(zásoby,kr.pohladávky,kr.fin.účty)dlhodobý(DHM-hnuteľný,nehnutelný,DNM,DFM,Dpohľ.)
b)z hľadiska jeho povahy: -hmotný, nehmotnýOceňovanie:-peňažným vyjadrením hodnoty M
.Môže ...........
© Offline Skryté « #1 : 01.03.2012, 17:08 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.


  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy