Podnikové financie
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Podnikové financie  Videné 3686

seminárna práca a testy na zápočet z podnikových financií, ...
V prílohe sa nachádza seminárna práca z podnikových financií na tému Finančná politika a tiež testy k zápočtu z daného predmetu.
© Offline Skryté « #6 : 21.08.2014, 11:26 »

...
Semestrálna práce z podnikových financií na SPU. Téma zdroje interného financovania podniku.

© Offline Skryté « #5 : 29.04.2013, 07:34 »
« Posledná zmena: 29.04.2013, 07:52 od zakladatel@ja.citam.info »

skriptá, ...
Skriptá z podnikových financií, v nich sú aj príklady, ktoré sú potrebné na cvičenia
© Offline Skryté « #4 : 12.04.2013, 18:51 »

prednášky vo worde, ...
1.Peniaze, peňažné operácie
2.Podnikové financie – charakteristika, podstata, obsah, úlohy
3. Úrokový faktor
4. Zmiešané úrokovanie
5. Metódy úverovania
6. Financovanie krátkodobého majetku
7. Mechanizmus platenia
8. Zmenka ako platobný prostriedok
9. Zmenka ako zabezpečovací prostriedok
10. Nedokumentárny platobný styk

© Offline Skryté « #3 : 01.11.2012, 15:51 »

semestrálna práca, cvičenia, prednášky, ...
Finančná politika podnikov, finančné plánovanie podnikov, finančné riadenie podnikov, získavanie a alokácia finančných zdrojov, podnikové financie a investovanie, majetková a finančná štruktúra, finančná analýza a kontrola, platobný styk podnikov
Základná literatúra:   
ŠEBO, A. Podnikové financie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 171 s. [podrobnosti]

Odporučená literatúra:   
Serenčéš, P.: Financie a mena, SPU Nitra, 2010, 190 s., ISBN 978-80-552-0488-8
1.Koščo, T.,Szovics, P., Šebo, A., Tóth, M.: Podnikové financie , SPU NITRA, 2006, ISBN 80-8069-725-6
3. Belica, M.: Podnikové financie, SPU Nitra, 2002, 171 s., ISBN 80-8069-006-5
4. Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie, Iura Edition 2009, 524 s., ISBN 978-80-807-825-80
5. Fetisovová, E. a kol Podnikové financie, Zbierka príkladov, Súvaha 2002, 210 s., ISBN 80-88727-49-9
7. Brealey, R. A. - Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financií, Computer Press, Praha, 2000, 1064 s., ISBN: 80-7226-189-4
8. Fetisovová, E., Vlachynský, K., Sirotka, V.: Financie malých a stredných podnikov, Bratislava, IURA EDITION, 2004, 260s.,ISBN 80-8904-87-4
© Offline Skryté « #2 : 24.04.2012, 20:50 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

FINANCIE, PENIAZE
Financie – ekonom, hodnotové vzťahy, kt majú formu peňažných operácií, prostr kt sa tvorí, rozdeľuje a používa peňažná masa – množstvo peňazí v podniku 2 atribúty trhových vzťahov:
-tovarová výroba a trh tov - peniaze ( sú nositelia vzťahov) Fin. veda skúma financie na 3 úrovňach:1.štát (FaM) 2.Podnik (PF)3.obyvateľstvo
Peniaze – nositeľ hodnotových vzťahov, kt okrem iného pôsobia ako výmenný .............
© Offline Skryté « #1 : 01.03.2012, 16:59 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.


  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy