Medzinárodný marketing
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Medzinárodný marketing  Videné 1243

komplexný výklad problémových oblastí medzinárodného marketingu, ktorých zvládnutie je jedným z predpokladov úspešného pôsobenia podnikateľského subjektu na zahraničných trhoch. Z teoretického i praktického hľadiska sa zaoberá problematikou identifikovania príležitostí na zahraničných trhoch, výberu cieľového zahraničného trhu, spôsobu vstupu na tento trh a formulovania vhodnej marketingovej stratégie v závislosti od spotrebiteľských preferencií.
Odporučená literatúra:
Horská, E.: Medzinárodný marketing. I.vyd. Nitra:SPU.2007, 223 s., ISBN 978-80-8069-938-Horská, E.: Vybrané kapitoly medzinárodného marketingu. Nitra:VES SPU, 2000, 2000. 109 s. ISBN 80-7137-701-5
© Offline Skryté « #2 : 13.04.2012, 17:32 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

1.   MEDZINÁRODNÝ MARKETING, MEDZINÁRODNÝ PRIEMYSELNÝ MARKETING, TERITORIÁLNA A OBCHODNÁ ORIENTÁCIA SR, ALTERNATÍVNE MOŽNOSTI RIEŠENIA PROBLÉMU
ZÁPORNÉHO SALDA OB, NOVÉ TRENDY V M A PODNIKANÍ


MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT
- zistenie a uspokojenie potrieb globálnych zákazníkov, lepšie ako to dokáže domáca a zahraničná konkurencia a zároveň koordinácia marketingových aktivít v rámci podmienok globálneho prostredia
   identifikovanie potrieb globálnych zákazníkov – výskum trhu
   uspokojenie globálnych zákazníkov
   byť lepší ako konkurencia – imidž značka, nízka cena
   koordinovanie marketingových aktivít
   spoznanie a rešpektovanie podmienok globálneho prostredia
.............
© Offline Skryté « #1 : 21.02.2012, 09:05 »
« Posledná zmena: 21.02.2012, 09:06 od zakladatel@ja.citam.info »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy