Medzinárodný manažment a podnikanie
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Medzinárodný manažment a podnikanie  Videné 3721

 štúdium problematiky medzinárodného manažmentu a podnikania. Riadenie organizácie sa uskutočňuje v globálnom konkurenčnom prostredí, kde štyri základné funkcie - plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola sa vykonávajú v multinárodnom prostredí. Dôraz sa kladie na multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam, na teórie a metódy strategického manažmentu z pohľadu internacionalizácie podnikania, medzinárodné podnikateľské stratégie, pozornosť sa ďalej venuje trom fázam internacionalizácie podnikania a jej prejavom v organizácii ako aj problematike aspektov kultúry v medzinárodnom manažmente, problémom asimilácie firemných kultúr, manažérskej filozófii riadenia zahraničných pobočiek a riadeniu medzinárodných ľudských vzťahov.
© Offline Skryté « #2 : 13.04.2012, 18:05 »
Súbory nájdené na verejne voľne dostupných stránkach/serveroch ako  bayfiles.com, uloz.to,    mediafire.com,  scribd.com

Podstata a význam medzinárodného MNŽ a podnikania, manažéri a medzinárodné pracovné prostredie

Nové tisícročie sa okrem iného vyznačuje veľkým kultúrnym, enviromentálnym, ekon.ale aj globalizačným tlakom na národné podnikateľské subjekty.
Proces riadenia nadnár.spoločností spočíva v prepojení faktorov medzinár.politických, kultúrnych a ekon., kt.sa stávajú nevyhnutným predpokladom úspešnosti.
Medzinárodný MNŽ je proces plánovania, organizovania, vedenia a kontroly ľudí. To znamená, že zákl.MNŽ funkcie – plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola sa vykonávajú nie v jednoduchom národnom prostredí, ale v prostredí multinárodnom. Je aplikáciou MNŽ teórií a techník v medzinár.podnikateľ.prostredí..............
© Offline Skryté « #1 : 21.02.2012, 09:04 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy