Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika  Videné 2185

1.POJEM MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
2.CHARAKTERISTIKA MEDZINÁRODNÉHO POLITICKÉHO SYSTÉMU
3. FAKTORY MEDZINÁRODNÉHO PROSTREDIA
4. POLITICKO-PRÁVNE NORMY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

1.POJEM MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
MV- stále silnejšie ovplyvňujú život národov
       - do súčasnosti ich vzniklo veľké množstvo 
       = A) reálne vzťahy medzi rôznymi účastníkmi
       = B) veda ako teória medzinárodných vzťahov
        - politické, ekonomické, kultúrne, vojenské, právne
Vzťah ktorý prekračuje hranice štátu je MV. Táto definícia je veľmi široká. Najdôležitejšie sú vzťahy politické, pretože politika je tá časť spol. života, kt. má možnosť riadiť všetky ostatné sféry spol. života. Politika je najdôležitejšia oblasť, dominuje aj v medzinárodnom merítku. Štát riadi podľa noriem a nariadení a keď sa nariadenia porušia nasledujú sankcie. Pol. vzťahy, donucujú ľudí aby sa správali ako to oni chcú.
MV sú cezhraničné interakcie subjektov politiky v polyarchaickom  prostredí- polit. hľadisko
   1.činnosti, ktoré presahujú hranice štátu
   2.interakcie, ktoré sa realizujú medzi subjektmi politiky (štáty, politici, polit. strany), Polyarchia – prostredie kde sa MV realizujú, je decentralizované- nemá pevnú štruktúru..........
© Offline Skryté « #1 : 21.02.2012, 09:03 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy