Manažment ľudských zdrojov
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Manažment ľudských zdrojov  Videné 1434

...
Osobnosť človeka, osobnosť manažéra

Osobnosť – je súhrn získaných a nadobudnutých psychických a fyzických znakov, ktoré by mali pôsobiť vo vzájomnej harmónii.
Získané je to čo sme získali dedičnosťou.
Nadobudnuté je to čo sme nadobudli počas života.

Štruktúru osobnosti tvoria 4 charakteristiky:
-   Temperament
-   Inteligencia
-   Morálno-vôlové a charakterové vlastnosti – povaha
-   Rozumové schopnosti a zručnosti
......
© Offline Skryté « #2 : 27.10.2012, 00:55 »

1. Klasická a nová definícia celostného (holistického) manažmentu. Konfliktné ciele manažmentu. Vývoj názorov na význam ľudských zdrojov. Manažment ľudských zdrojov v systéme celostného manažmentu.
Definícia celostného (holistického) manažmentu: vykrýva všetky funkcie manažmentu. Je riešenie komplikovaných situácií, ktoré vznikajú medzi organizáciou a jej okolím, ako aj riešenie vo vnútri organizácie, medzi jej časťami, aby bola dosiahnutá rovnováha.
Konfliktné ciele manažmentu: a) vedenie ľudí = vedúce osobnosti, b) nezávislosť a vzájomná závislosť, c) dlhodobé a krátkodobé záujmy, d) kreativita ľudí = disciplína, e) dôvera = zmeny, f) riadenie ľudí = vedenie.
V historickom ................
© Offline Skryté « #1 : 21.02.2012, 08:50 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy