Logistika
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Logistika  Videné 2004

...
Distribučné systémy a logistika - prednášky a cvičenia od pána Malejčíka 2 prednášy a jedno cvičenie
© Offline Skryté « #3 : 22.02.2014, 19:19 »

cvičebnica s príkladmi, materiály na skúšku spracované podľa skrípt, ...
V prílohe sú spracované skriptá z roku 2010 od doc. Albína Malejčíka, doplnené o aktualizácie v skriptách z roku 2012 a cvičebnica s príkladmi
© Offline Skryté « #2 : 10.06.2013, 17:55 »

1. VYMEDZENIE POJMU LOGISTIKA

   Logistika aplikuje pomerne novú metodológiu do podnikovej organizácii. Pôvodne sa termín logistika používal a uplatňoval v oblasti vojenstva pri riešení otázok spojených so zásobovaním a pohybom vojenských jednotiek. V polovici 60. rokov prevzali tento termín aj s filozofiou obsahovej náplne rôzne civilné odvetvia hlavne v USA. Búrlivý ekonomický rozvoj v priebehu tohto storočia, ktorý sa v oblasti organizácie vyznačuje prudkým rastom počtu, veľkosti podnikov a ich expanziou na rôzne trhy, vyvolal .................

2007
© Offline Skryté « #1 : 21.02.2012, 08:35 »
archivované z verejne/voľne dostupného zdroja  : obxrestaurants.com/femhelp
[ februar-apríl 2012 ]
2004-2009 © Copyright FemHelp Group

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: Chýbajú dôležité časti 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy