Základy udržateľného poľnohospodárstva
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Základy udržateľného poľnohospodárstva  Videné 1992

vypracované otázky, ...
Náhľad:
1.ZÁKLADNÉ DIMENZIE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
Environmentálna (ekologická) dimenzia - sa sústreďuje na zachovanie rôznorodosti podmienok a foriem života na Zemi. Základom je usmernenie ľudských aktivít v krajine s potrebou rešpektovania limitov únosnosti ekosystémov.
Ekonomická dimenzia - súvisí so zachovaním efektívnosti výroby a dostupnosti spotreby. Hoci hlavným cieľom ekonomiky je dosahovanie  zisky aj náklady musia zohľadňovať aj environmentálne ukazovatele napr. kvantifikácia nákladov spojených s využívaním prírodných zdrojov.
Sociálna dimenzia - má zabezpečiť dôstojný život pre každého človeka. Rozvoj nemá viesť k psychickému a sociálnemu stresu populácie, narúšať vzťahy v spoločnosti, tradície a etické hodnoty. Úžitok z využívania zdrojov má byť rozdelený rovnomerne medzi všetky spoločenstvá.
Kultúrna dimenzia - je nutným dôsledkom koncepcie TUR ako procesu, ktorého súčasťou je dôraz na kvalitatívny rozvoj, na duchovné obohatenie človeka. Jej cieľom je ochrana a kultivácia hodnôt, zachovanie kultúrnych osobitostí tradičných kultúr. S touto dimenziou súvisí aj environmentálna etika.
© Offline Skryté « #1 : 13.05.2012, 21:21 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová: vypracované otázky 

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy