OBČAS NEČAS
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: OBČAS NEČAS  Videné 2009

Adresa:

Redakcia Občas nečas
Boženy Slančíkovej 1
949 01  Nitra
(ŠD Nitra)

OBČAS NEČAS

Občas nečas je časopisom študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Vychádza vždy k 1.4. a 1.6. v letnom a k 1.11. a 15.12. v zimnom semestri v náklade 1000 kusov.
Formát A5.
Rozsah 28-64 strán.

Distribuovaný je zadarmo po všetkých budovách univerzity.

Vydavateľom je Študentský parlament UKF so sídlom na Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra.

Občas nečas je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV2805/08.

Tematické zameranie

Občas nečas informuje o novinkách a zmenách na univerzite a internátoch, približuje konferencie, sleduje súťaže, kultúrne a športové podujatia. Okrem toho prináša aj reportáže zo zaujímavých miest sveta, fejtóny, komentáre a iné. O obsahovom zameraní napovedá aj zaradenie rubrík časopisu: Ručne Stručne, Rektorát, Medzi riadkami…, UKF life, ON predstavuje, Kultúra, Študentským perom a Zábava. Príležitostne sú zaraďované aj špeciálne rubriky.

Časopis vyhlásil vo svojom štatúte názorovú nezávislosť od svojho vydavateľa.

Cieľovou skupinou sú čitatelia z prostredia univerzity, ale aj obyvatelia Nitry a vďaka webstránke už aj čitatelia z celého Slovenska.
© Externy zdroj « #1 : 07.04.2011, 21:26 »
  • Anonym,

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť


Facebook Comments

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy