Operačné systémy 1
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Operačné systémy 1  Videné 1005

Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je získanie úvodných informácií o výstavbe operačných systémov a teoretických základov informatiky, ktoré sú potrebné pre pochopenie výstavby a funkčnosti moderných operačných systémov. Cieľom predmetu je taktiež získanie základných informácií o programovom vybavení súčasných počítačov.

Stručná osnova predmetu:
1. Princípy práce počítača, podsystémy, funkcie podsystémov zo systémového hľadiska. Pamäťový. Operačný. Riadiaci. Vstupný a výstupný – princípy komunikácie s periférnymi zariadeniami.
2. Číselné sústavy, prevody čísel. Číselný systém. Desiatková, dvojková, hexadecimálna sústava, prevody čísel medzi sústavami. Algebraické a logické operácie v číselných sústavách (dvojková, oktanová, hexadecimálna), v priamom, doplnkovom a inverznom kóde, v pevnej a pohyblivej rádovej čiarke
3. Zobrazovanie informácií v počítači, kódovanie informácií. Zobrazovanie inštrukcí. Zobrazovanie čísel. Zobrazovanie znakových sád.
4. Programové vybavenie počítačov. Rozdelenie softvéru. Úloha systémových a aplikačných programov. Strojovo orientované jazyky. Vyššie programovacie jazyky a systémové programy.
5. Programátorský model počítača. Popis počítača a jeho funkčných komponentov. Základné inštrukcie
6. Úvod do ASSEMBLERu 86. Inštrukcie presunov údajov. Inštrukcie aritmetických a logických operácií. Inštrukcie posunov a rotácií. Inštrukcie skoku, podmieneného a nepodmieneného cyklu. Volanie podprogramov.
7. Úloha operačných systémov. Prečo študujeme operačné systémy. Ciele a štruktúra operačných systémov. História a vývoj operačných systémov. Architektúra operačných systémov, základné komponenty a ich funkcie.
8. Generické komponenty operačných systémov. Správa komponentov operačných systémov. Správa procesov. Správa operačnej pamäti. Správa vstupných a výstupných zariadení. Správa vonkajších pamätí. Správa súborov. Správa sieťového rozhrania. Správa užívateľského rozhrania.
9. Operačné systémy pre PC. Rozhranie medzi hardvérom a operačným systémom. Operačné systémy rodiny Windows.
10. Počítačové vírusy, princípy, rozdelenie, antivírové programy. Definícia vírusu, všeobecné vlastnosti vírusu, antivírové programy, rozdelenie vírusov.
11. Princípy komprimácie. Stratová a bezstratová komprimácia, RLE,, formát PCX, Lempel-Ziv-Welch algoritmus, Huffmanovo kódovanie, JPEG
12. Archivačné programy. Základné možnosti archivačných programov. WinZip, ARJ, WinRAR
13. Kódovanie, šifrovanie, kryptografia. Základné pojmy, kryptografické algoritmy - symetrické, nesymetrické, elektronický podpis

Literatúra:
Klimeš, C.: Operační systémy 1a. Ostravská univerzita v Ostravě. 2003. ISBN 80-7042-850-3
Klimeš, C.: Operační systémy 1b. Ostravská univerzita v Ostravě. 2004. ISBN 80-7042-951-8
Klimeš, C. – Burianová, E.: Základní pojmy z operačních systémů. Ostravská univerzita v Ostravě. 2003. ISBN 80-7042-862-7
Klimeš, C.: Úvod do počítačových sítí. Ostravská univerzita v Ostravě. 2003. ISBN 80-7042-865-1
Morkes D.: Komprimační a archivační programy, Computerapress 1998
Josef Jalůvka, Moderní počítačové viry, Computer Press
Učebnice nebo příručky k operačním systémům WINDOWS, UNIX, LINUX

viac v študentskej oblasti TU
© Offline Skryté « #1 : 06.06.2011, 15:34 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy