Numerická matematika a optimalizácia
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Numerická matematika a optimalizácia  Videné 4882

Ciel predmetu:

Cielom predmetu je oboznámit sa so základnými metódami numerickej matematiky a so základnými optimalizačnými metódami, ich algoritmizáciou a programovou realizáciou.

Stručná osnova predmetu:

1. Riešenie sústavy lineárnych rovníc, riešenie trojuholníkových sústav, algoritmus spätnej substitúcie, Gaussova eliminačná metóda, eliminácia s výberom hlavného prvku, iteračné metódy, Jocobiho iteračná metóda, Gaussova – Seidelova iteračná metóda, relaxačná metóda

2. Lagrangeov (Newtonov) interpolačný polynóm, algoritmy výpočtu koeficientov, aproximácia funkciami ktoré sú po kúskoch polynómy, lineárna interpolácia, Hermintova interpolácia, kubický splajn

3. Numerické derivovanie, derivovanie interpolačným polynómom, chyba aproximácie, niektoré často používané vzorce, Približný výpočet integrálu, kvadratúrne vzorce (lichobežníkové, obdlžnikové a Simpsonovo pravidlo a ich chyby a ich algoritmy)

4. Riešenie začiatočnej úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice, Eulerova metóda, algoritmus Eulerovej metódy, metóda prediktor – korektor, Rungeho – Kuttu metóda 2. a 4. rádu,

5. Riešenie nelineárnej rovnice, metóda bisekcie, Newtonova metóda, riešenie rovnice x = f(x), metóda jednoduchých iterakcií, riešenie sústavy nelineárnych rovníc

6. Lineárne programovanie, úloha lineárneho programovania, Simplexová metóda, metóda umelej bázy

7. Nelineárne programovanie, základné pojmy a vety, Jednoparametrické optimalizačné úlohy, metóda zlatého rezu, Fibonacciho metóda, Newtonova metóda druhého rádu

8. Viacparametrické optimalizačné úlohy, metóda najmenších štvorcov (diskrétny prípad, spojitý prípad), gradientova metóda, metóda najväčšieho spádu.

viac v študentskej oblasti
© Offline Skryté « #1 : 17.11.2010, 10:52 »
« Posledná zmena: 22.01.2011, 20:32 od gafai »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy