Databázové systémy 1
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Databázové systémy 1  Videné 1714

Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými princípmi a štruktúrou databázových systémov. Študent sa oboznámi so základnými poznatkami z teórie databáz, získa praktické zručnosti z návrhu relačných databáz a implementácie relačných databázových systémov. V priebehu kurzu si osvojí praktické zručnosti potrebné pre jednotlivé etapy návrhu relačných databáz a bude vedieť správne použiť základné konštrukcie jazyka SQL v prostredí nezávislom na konkrétnom vývojovom prostredí a operačnom systéme.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do databázových systémov – terminológia, základné definície, databázová technológia
2. Definícia modelu databázového systému. Architektúra databázových systémov. Úrovne organizácie údajov
3. Návrh databáz. Dátové modely. História (hierarchický a sieťový model) a súčasnosť (relační model, objektovo – orientovaný model)
4. Relačný dátový model
5. Analýza požiadaviek, metódy návrhu relačných databáz, stratégie návrhu
6. Dátové modelovanie, ERD, DFD, porovnanie s UML
7. Transformácia ERD do relačnej schémy
8. Normalizácia – dôvod, anomálie, normálne formy, denormalizácia databázového návrhu
9. Relačná algebra, relačný kalkul, relačné a množinové operátory
10. Jazyk SQL
11. Integrita databázy, jej úrovne
12. Systémy riadenia bázy dát, štruktúra

Literatúra:
1. Pokorný, J. – Halaška, I. : Databázové systémy. Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.
2. Riordan, R. M. : Vytváříme relační databázové aplikace. Computer press, 2000. ISBN 80-7226-360-9.
3. Oppel, A. : Databáze bez předchozích znalostí. Computer Press 2006. ISBN 80-251-1199-7.
4. Delikát, T. : Základy databázových systémov. DELINT, Bratislava 2006, 209 s. ISBN: 80-969484-4-X.
5. Hernandez M. J. : Database Design for Mere Mortals - a hands-on guide to relational database design. Second Edition. Addison Wesley, 2003. ISBN 0-201-75284-0.
6. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. 2003 Database Management Systems. – 3rd. ed. Boston : McGraw-Hill, 2003. - 1065 s. - ISBN 0-07-123057-2
7. Drlík, M. - Skalka, J.: Tvorba databáz v prostredí MS Access. - Nitra : UKF, 2007. - 130 s. - ISBN 978-80-8094-218-2

viac v študentskej oblasti TU
© Offline Skryté « #1 : 06.06.2011, 15:47 »

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy