www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít - Materiály

www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít

Vitajte

[1] Info

[2] Pridajte svoje materiály

[Dôležité] Inštrukcie

[3] Registrovaný vidí viac

Ubytovanie, Doučovanie, Inzercia

[4] Ubytovanie hľadám / ponúkam -Verejné-

[5] Doučovanie potrebujem / ponúkam

[6] BURZA - Knihy, skriptá a pod.

[EU][Aprobácie] MATERIÁLY

[7] Pridaj svoj materiál

[8] [EUBA] - NHF - Národohospodárska fakulta

[9] [EUBA] - PHF - Podnikovohospodárska fakulta

[-] [EUBA] - FMV - Fakulta medzinárodných vzťahov

[-] [EUBA] - FPM - Fakulta podnikového manažmentu

[-] [EUBA] - FHI - Fakulta hospodárskej informatiky

[-] [EUBA] - OF - Obchodná fakulta

[-] [EUBA] - FAJ - Fakulta aplikovaných jazykov

[KU][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [KU] - FF - Filozofická fakulta

[-] [KU] - PF - Pedagogická fakulta

[-] [KU] - TF - Teologická fakulta

[-] [KU] - FZ - Fakulta zdravotníctva

[PU][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [PU] - FF - Filozofická fakulta

[-] [PU] - GTF - Gréckokatolícka teologická fakulta

[-] [PU] - FHPV - Fakulta humanitných a prírodných vied

[-] [PU] - FM - Fakulta manažmentu

[-] [PU] - PF - Pedagogická fakulta

[-] [PU] - PBF - Pravoslávna bohoslovecká fakulta

[-] [PU] - FŠ - Fakulta športu

[-] [PU] - FZO - Fakulta zdravotníckych odborov

[SPU][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

[-] [SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

[-] [SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

[-] [SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu

[-] [SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

[-] [SPU] - TF - Technická fakulta

[-] [SPU] - Všeobecné predmety

[-] [SPU] - Študijné oddelenie -verejné-

[-] -= Prijímacie konanie - uchádzači na SPU=-

[STU][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [STU] - FA - Fakulta architektúry

[-] [STU] - FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky

[-] [STU] - FIIT - Fakulta informatiky a informačných technológií

[-] [STU] - FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

[-] [STU] - MTF - Materiálovotechnologická fakulta

[-] [STU] - SjF - Strojnícka fakulta

[-] [STU] - SvF - Stavebná fakulta

[-] [STU] - Študijné oddelenie -verejné-

[-] -= Prijímacie konanie - uchádzači na STU=-

[UKF][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] Všeobecné predmety - všeobecný základ

[-] Študijné oddelenie UKF -verejné-

[-] [Študijné plány, programy] Verejné

[-] -= Prijímacie konanie - uchádzači na UKF=-

[UMB][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [UMB] - EF - Ekonomická fakulta

[-] [UMB] - FHV - Fakulta humanitných vied

[-] [UMB] - FPVMV - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

[-] [UMB] - FPV - Fakulta prírodných vied

[-] [UMB] - PDF - Pedagogická fakulta

[-] [UMB] - PRF - Právnická fakulta

[-] -= Prijímacie konanie - uchádzači na UMB=-

[-] Študijné oddelenie UMB -verejné-

[UniZA][Aprobácie] MATERIÁLY

[-] Pridaj svoj materiál

[-] [UniZA] - FRI - Fakulta Riadenia a Informatiky

[-] [UniZA] - FSTROJ - Strojnícka fakulta

[-] [UniZA] - FSI - Fakulta špeciálneho inžinierstva

[-] [UniZA] - FEL - Elektrotechnická fakulta

[-] [UniZA] - SVF - Stavebná fakulta

[-] [UniZA] - FHV (FPV) - Fakulta humanitných vied

[-] [UniZA] - FPEDAS - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

[DISKUSIE][POZVÁNKY][OZNAMY]

[-] Diskusia: Mesto Nitra a okolie -Verejné-

[-] Diskusia: Mesto Banská Bystrica a okolie -Verejné-

[-] Diskusia: Mesto Prešov a okolie -Verejné-

[-] Diskusia o živote -Verejné-

[-] Občas Nečas

Ďalšie voľby

Prihlásiť

Go to full version