študijný plán 2011/2012 FMm09 - fyzika materiálov - (Jednoodborové štúdium, magi
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: študijný plán 2011/2012 FMm09 - fyzika materiálov - (Jednoodborové štúdium, magi  Videné 1084


Študijný plán - Schválený
Akademický rok:
2011/2012
Študijný program:
FMm09 - fyzika materiálov - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
4.1.1 - fyzika
garant:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - podprogram fyzika materiálov
 

Študijná časť
Povinné predmety   

Blok - Magisterské štúdium Fyzika materiálov - OS - PP
Skratka   Názov   Akt.   Kredit   Rozsah   Ukonč.   Roč.   Sem.   Podmieňujúce   Vyučujúci
KF/PM/11    Pokročilé matriály       3   2C    A    2    L         Štubňa
KF/KVM/10    Kovové materiály a ich vlastnosti       6   2P    S    2    L         Štubňa
KF/DPX2/09    Diplomová prax 2       5   10C    A    2    L         Vozár, Štubňa
KF/DPX1/09    Diplomová prax 1       5   10C    A    2    Z         Teleki, Vozár, Štubňa
KF/NKM2/09    Nekovové materiály 2       8   2P + 2C    S    2    Z         Štubňa
KF/DPSEM/09    Diplomová práca a seminár       20   2C    PH    2    L         Horváthová, Kecskés, Kluvanec, Lacsný, Malinarič, Teleki, Valovičová, Vozár, Zelenický, Štubňa
KF/FPL2/09    Fyzika pevných látok 2       8   3P + 2C    S    2    Z         Kluvanec, Lacsný
KF/MMV/09    Meranie mechanických veličín       4   2C    PH    1    Z         Štubňa
KF/CON1/09    Príspevok na konferenciu 1       5   2C    A    1    L         Štubňa
KF/SFT1/09    Štatistická fyzika a termodynamika 1       5   2P + 2C    S    1    L         
KF/TA/09    Termické analýzy       4   2C    PH    1    Z         Štubňa
KF/VTF/09    Vákuová technika a fyzika       2   2P    S    1    Z         Štubňa
KF/PRL1/09    Prax v laboratóriu 1       4   3C    PH    1    Z         Štubňa
KF/TVL/09    Termofyzikálne vlastnosti látok       5   2P + 1C    S    1    Z         Trník, Štubňa
KF/FPL1/09    Fyzika pevných látok 1       8   3P + 2C    S    1    L         Kluvanec, Lacsný
KF/MMF1/09    Matematické metódy vo fyzike 1       3   2C    PH    1    Z         Kluvanec
KF/KM2/09    Kvantová mechanika 2       8   3P + 2C    S    1    L         Kluvanec, Teleki, Čerňanský
KF/KM1/10    Kvantová mechanika 1       8   2P + 2C    S    1    Z         Čerňanský
KF/SDP1/11    Seminár k diplomovej práci I       2   2C    A    1    L         Horváthová, Kecskés, Kluvanec, Lacsný, Malinarič, Teleki, Valovičová, Vozár, Zelenický, Štubňa
KF/SDP2/11    Seminár k diplomovej práci II       2   2C    A    2    Z         Horváthová, Kecskés, Kluvanec, Lacsný, Malinarič, Teleki, Valovičová, Vozár, Zelenický, Štubňa
KCH/KLA/10    Kvalitatívna analýza       3   2C    A    2    Z         Jakabová, Porubská
KCH/KNA/10    Kvantitatívna analýza       3   2C    A    2    L         Feszterová, Porubská

 
Povinne voliteľné predmety   

Blok - Magisterské štúdium Fyzika materiálov - OS - PVP
Skratka   Názov   Akt.   Kredit   Rozsah   Ukonč.   Roč.   Sem.   Podmieňujúce   Vyučujúci
KF/SFT2/09    Štatistická fyzika a termodynamika 2       8   3P + 2C    S    2    Z         Medveď
KF/RM/09    Röntgenografia a spektroskopia       4   2C    S    1    L         
KF/MTH/09    Využitie MatLabu v experimentálnej fyzike       4   2C    S    1    L         
KF/TM2/09    Teoretická mechanika 2       6   2P + 2C    S    2    Z         Teleki
KF/PRL2/09    Prax v laboratóriu 2       4   3C    PH    1    L         
KF/FXX/09    Fyzika 20. storočia a jej úloha pri vytváraní fyzikálneho obrazu sveta       4   1P + 2C    PH    1    L         Kecskés, Lacsný, Teleki
KF/FSPV/09    Fyzika v systéme prírodných vied       3   1P + 1C    PH    1    L         Kecskés
KTIT/b201/09    Materiály a technológia       5   2P + 2C    PH    1    Z         Pomšár
KTIT/b214/09    Tepelné spracovanie kovov       3   2C    PH    1    L         Soták

 
Výberové predmety   

Blok - Magisterské štúdium Fyzika materiálov - OS - VP
Skratka   Názov   Akt.   Kredit   Rozsah   Ukonč.   Roč.   Sem.   Podmieňujúce   Vyučujúci
JC/CJODAj3/09    Odborný cudzí jazyk: Anglický jazyk 3       2   2C    PH    2    Z         
JC/CJODAj1/09    Odborný cudzí jazyk: Anglický jazyk 1       2   2C    PH    1    Z         
JC/CJODAj2/09    Odborný cudzí jazyk: Anglický jazyk 2       2   2C    PH    1    L         
JC/CJODNj2/09    Odborný cudzí jazyk: Nemecký jazyk 2       2   2C    PH    1    L         
JC/CJODNj1/09    Odborný cudzí jazyk: Nemecký jazyk 1       2   2C    PH    1    Z         
JC/CJODNj3/09    Odborný cudzí jazyk: Nemecký jazyk 3       2   2C    PH    2    Z         
KI/NMO/09    Numerická matematika a optimalizácia       6   2P + 2C    S    1    Z         Kmeť, Vozár
KF/3D2/09    3D modelovanie 2       6   8C    PH    1    L         Lacsný, Medveď, Trník
KF/P1/09    Prírodovedné praktikum 1       3   2C    PH    1    L         Horváthová
KF/ZPP/09    Zahraničná pedagogická prax       6   4C    A    1, 2    L         Horváthová
KF/NF2/09    Netradičná fyzika 2       3   2C    A    1    L         Kluvanec, Valovičová
KF/VPF4/09    Vybrané problémy z fyziky - elektronika       3   2C    PH    2    Z         Malinarič
KF/NF1/09    Netradičná fyzika 1       3   2C    A    1    Z         Kluvanec, Valovičová
KF/TPZ/09    Tvorba projektových zámerov       6   2P + 2C    PH    2    L         Valovičová
KF/3D1/09    3D modelovanie 1       3   2C    PH    1    Z         Lacsný, Medveď, Trník
KF/PPDS1/09    Počítačové praktikum dynamiky systémov 1       6   3C    PH    2    Z         Teleki
KF/DF/09    Dejiny fyziky       3   1P + 1C    PH    1    L         Valovičová
KF/DPV/09    Dejiny prírodných vied z pohľadu kultúry       3   2P    A    1    Z         Kecskés, Valovičová
KF/EX/09    Exkurzia       5   3C    A    1, 2    L         Horváthová, Kecskés

 

Štátne skúšky
Povinné predmety   

Blok - Magisterské štúdium Fyzika materiálov - OS - PP
Skratka   Názov   Akt.   Kredit   Rozsah   Ukonč.   Roč.   Sem.   Podmieňujúce   Vyučujúci
KF/SZSmO/09    Obhajoba diplomovej práce               OB    2             
KF/SZSmFM2/09    Experimentálna fyzika               SS    2             
KF/SZSmFM1/09    Teoretická fyzika               SS    2             
KF/SZSmFM/08    Fyzika materiálov               SS    2             

 
Povinne voliteľné predmety   
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"
Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát
* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov
© Offline Skryté « #1 : 12.10.2011, 13:36 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy