Bat­tle­field he­roes (FREE)
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Bat­tle­field he­roes (FREE)  Videné 1366

Bat­tle­field he­roes je hra ur­če­ná pre ne­ná­roč­ným hrá­čov a naj­mä de­ti. Ide o od­ľah­če­nú ver­ziu po­pu­lár­nej sé­rie Bat­tle­field s cie­ľom za­ba­viť sa, je pl­ná zá­bav­ných ani­má­cií a zvu­kov. K dis­po­zí­cii je nie­koľ­ko máp s cie­ľom za­biť viac proti­vní­kov a ob­sad­zo­vať vlaj­ky. Hráč ok­rem vlas­tnej zbra­ne a se­kun­dár­nych zbra­ní mô­že po­uží­vať lie­tad­lá, tan­ky a iné mo­to­ro­vé vo­zid­lá či proti­le­tec­ké ka­nó­ny.


Web: http://www.bat­tle­fiel­dhe­roes.com
Download: http://www.bat­tle­fiel­dhe­roes.com
© Offline Skryté « #1 : 02.03.2011, 10:41 »
« Posledná zmena: 02.03.2011, 14:12 od gafai »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

Kľúčové slová:

  • Tlačiť


Facebook Comments

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy