Ako ďalej učiteľ ?
  • Tlačiť

Strán: [1] Dolu ©Autor | Téma: Ako ďalej učiteľ ?  Videné 3716

© Offline Skryté « #4 : 17.12.2011, 19:16 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Citácia z: Skryté
Učiteľova staroba

"Pán učiteľ! Pán učiteľ! Dnes ste zasa  neprišli na našu hodinu! Čo sa stalo?"  "Prosím hovor hlasnejšie, Zuzička, nejako mi už ten sluch neslúži."  "Pán učiteľ, ale veď ja nie som Zuzka."  "A čia si, holubička? Niekde som ťa ja už videl...."

"No však z vašej triedy, pán učiteľ, Monika, volám sa Monika a vy ste mi triedny."

"Áno, áno, spomínam si, učil som aj tvoju babku, Zuzka sa volala, blondínka z tretej lavice, pri okne. A čo by si Zuzička potrebovala?"

"No, že ste zabudli, pán učiteľ..."

"Á, to je v poriadku, Zuzička, a nože kukni do tohto môjho notesa, kam teraz ísť na ďalšiu hodinu, bo okuliare som kamsi založil a za toho pána....."

"Do 3.B, pán učiteľ, máte u nás ešte jednu hodinu biológie, na tú prvú ste neprišli."

"Ďakujem ti, Zuzička a mohla by si ma tam odprevadiť, nejako sa mi to stratilo. Kde to vlastne tú triedu máte?"

"Druhé poschodie vpravo, pán učiteľ, pôjdem radšej s vami."

Áno, áno, ďakujem ti Katuška, si milá, presne ako tvoja mamička. Ešte si odskočím a ty zatiaľ zober tie mapy na geografiu a choď dopredu, ja prídem. Vlastne počkaj, počkaj, odprevadíš ma, aby som, vieš, na tých schodoch..."

 

Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Aj mne. A poriadne!

 

A na záver: Aby som ani náhodou nikoho konkrétneho neurazil, dovoľte prezradiť jedno malé tajomstvo. Som JASNOVIDEC a píšemvýhradne  o sebe, v roku 2025.Zdroj: http://sebeledi.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=275953&bk=37249
© Offline Skryté « #3 : 20.09.2011, 16:43 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

1. odvzdať mandát odborom na štrajk ... všetci by mali podpísať návratky, aj neodborári..., len pri 60% súhlase zamestnancov , môžu odbory vyhlásiť zákonný štrajk....... termín je tuším 20.9.
 
2. zbierať ďalej podpisy, tak aby sme mali 50 000, čím podmieňujem odovzdanie petície.....
 
3. vyjednávať s vládou spolu s odbormi (ak nás k tomu pustia) ,ak nie vyjednávať sami s mandátom 50 000 podpisov.......za požiadavky petície....
 
4. pridať sa k ostrému štrajku, ak bude odbormi vyhlásený.....
 
5. ak odbory so štrajkom skončia a nevyrokujú aspon 30% zvýšenie tarifných platov, pokračovať v prípravách na ďalšie protestné akcie, prípadne vlastný ostrý štrajk......
 
Predpokladá to ale min 50% vôľu vtúpiť do ostrého štrajku napr. cez maturity a pod.....
 
Citácia
  Návratka  pre Radu ZO OZ zo základnej organizácie
                                           (vyplňujú učitelia na Slovensku)
 
 
Základná škola:  .........................................................................,
 
okres: .......................................................
 
oznamuje, že u nášho zamestnávateľa ............................................................
 
... .
 
sa do štrajku z celkového počtu zamestnancov ................... zúčastní .......................členov ZO;
 
ostatných    zamestnancov (nečlenov)................; celkový počet členov aj nečlenov ................ ,
 
čo predstavuje ....................% účastníkov z celkového počtu zamestnancov
 
 
 
V ...... .....................   dňa.............................
 
 
                                                                                    .................................................
                                                                                          pečiatka školy a podpis riaditeľa
 
 
 
Poznámky:
 
Vyplnenú návratku pošlú predsedovia ZO svojím predsedom okresných rád 20.septembra 2011.
© Offline Skryté « #2 : 15.09.2011, 21:08 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM


(odbory)   Ž i a d a m e
 
vládu SR, aby plnila svoje Programové vyhlásenie v oblasti školstva
1. systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca jej volebného obdobia porovnateľný so štátmi EÚ,
2. zvýšiť mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych platov,
3. upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a platy nepedagogických zamestnancov boli porovnateľné s podobnými kategóriami v iných rezortoch.
 
 
(BLEDOMODRÍ)
1.Žiadame, aby vláda, podľa vzoru krajín OECD, počítala s finančnou čiastkou
pre školstvo minimálne 6 % z HDP.
2.Žiadame, aby navýšené financie boli použité najmä na platy učiteľov a odborných zamestnancov tak, aby nástupný plat učiteľa bol 1,2 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Ďalší percentuálny rast odvíjať od dnes platných tabuliek.
3.Žiadame možný odchod pedagóga do dôchodku v 56. roku života, alebo po odpracovaní 30 rokov v školstve.
4.Žiadame prehodnotiť kreditový systém, najmä zrušiť 7- ročnú lehotu platnosti kreditov

http://www.akodalejucitel.wbl.sk/POCET-PODPISOV.html - aktuálny stav
http://www.akodalejucitel.wbl.sk/DOKUMENTY.html - podpisové hárky
 

Cieľ je 50 000 podpisov

Facebooková skupina: https://www.facebook.com/home.php?sk=group_219597171402340&ap=1

© Offline Skryté « #1 : 13.09.2011, 19:03 »
Adminujem, pomáham, opravujem - TVORÍM

Odporučte, zdielajte tento príspevok:

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.


  • Tlačiť


Facebook Comments

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy