www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít

Vitajte

Žiadne nové príspevky

Info rss

Vitajte na fóre. Ja.citam.info je určené pre študentov Slovenských univerzít. Momentálne hlavne z UKF, SPU a UMB Skladujeme tu materiály potrebné pre plynulé štúdium. Registrujte sa získate k nim prístup. Ak máte aj vy informácie, materiály, poznámky, kludne ich možete pridať k nám :) hostujeme a udržiavame ich len pre študentov :) Samozrejme všetko bezplatne. Tiež Môžete pridávať svoje inzeráty pre doučovanie, ubytovanie, akcie v meste a podobne.

Welcome on student site. We are storing materials for students of Universities, add to site your informations, materials, notes. We are storing them for students for free.

3 v 3 Témach

Posledný
02.02.2012, 17:32

Žiadne nové príspevky

Pridajte svoje materiály rss

Máte niečo čo sa hodí ostatným? Sem s tým

1 v 1 Témach

Posledný
10.09.2012, 21:54

[Dôležité] Inštrukcie

Žiadne nové príspevky

Registrovaný vidí viac rss

14 v 1 Témach

Posledný
29.04.2013, 08:05

Ubytovanie, Doučovanie, Inzercia

Žiadne nové príspevky

Ubytovanie hľadám / ponúkam -Verejné- rss

6 v 6 Témach

Posledný
08.09.2012, 14:56

»Hľadám si ubytovanie Bratislava
»Ponúkam ubytovanie Bratislava
»Hľadám si ubytovanie Nitra
»Ponúkam ubytovanie Nitra
»Čerstvo pridané
»Staršie inzeráty (ubytovanie)
Žiadne nové príspevky

Doučovanie potrebujem / ponúkam rss

51 v 51 Témach

Posledný
19.01.2015, 06:47

»Potrebujem doučovanie
»Ponúkam doučovanie
Žiadne nové príspevky

BURZA - Knihy, skriptá a pod. rss

148 v 148 Témach

Posledný
16.02.2015, 08:00

[EU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

15433 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - NHF - Národohospodárska fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - PHF - Podnikovohospodárska fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FMV - Fakulta medzinárodných vzťahov rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FPM - Fakulta podnikového manažmentu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FHI - Fakulta hospodárskej informatiky rss

1 v 1 Témach

Posledný
24.05.2013, 17:41

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - OF - Obchodná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FAJ - Fakulta aplikovaných jazykov rss

0 v 0 Témach

[KU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

3483 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[KU] - FF - Filozofická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - PF - Pedagogická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - TF - Teologická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - FZ - Fakulta zdravotníctva rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

[PU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

3838 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[PU] - FF - Filozofická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - GTF - Gréckokatolícka teologická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FHPV - Fakulta humanitných a prírodných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FM - Fakulta manažmentu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - PF - Pedagogická fakulta rss

6 v 6 Témach

Posledný
14.01.2014, 18:52

Žiadne nové príspevky

[PU] - PBF - Pravoslávna bohoslovecká fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FŠ - Fakulta športu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FZO - Fakulta zdravotníckych odborov rss

0 v 0 Témach

[SPU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

2990 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov rss

69 v 28 Témach

Posledný
13.01.2015, 18:18

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva rss

205 v 47 Témach

Posledný
13.01.2015, 14:32

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rss

73 v 38 Témach

Posledný
12.01.2015, 12:18

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu rss

147 v 60 Témach

Posledný
11.01.2015, 14:17

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva rss

44 v 29 Témach

Posledný
10.01.2015, 21:16

Žiadne nové príspevky

[SPU] - TF - Technická fakulta rss

10 v 10 Témach

Posledný
02.01.2015, 12:24

Žiadne nové príspevky

[SPU] - Všeobecné predmety rss

83 v 43 Témach

Posledný
08.01.2015, 22:34

»Nezaradené
Žiadne nové príspevky

[SPU] - Študijné oddelenie -verejné- rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na SPU=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na SPU, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

1 v 1 Témach

Posledný
16.06.2012, 20:57

[STU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

2817 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[STU] - FA - Fakulta architektúry rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FIIT - Fakulta informatiky a informačných technológií rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - MTF - Materiálovotechnologická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - SjF - Strojnícka fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - SvF - Stavebná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - Študijné oddelenie -verejné- rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na STU=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na SPU, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

0 v 0 Témach

[UKF][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

2955 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

Všeobecné predmety - všeobecný základ rss

Vyberte si:

4 v 1 Témach

Posledný
24.11.2010, 20:18

Žiadne nové príspevky

Študijné oddelenie UKF -verejné- rss

Co ste sa dozvedeli? Tlačívá? Ako, kde, kedy? Píšte sem

27 v 26 Témach

Posledný
12.09.2012, 07:15

Žiadne nové príspevky

[Študijné plány, programy] Verejné rss

175 v 173 Témach

Posledný
07.05.2014, 20:17

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na UKF=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na UKF, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

1 v 1 Témach

Posledný
17.05.2011, 19:03

[UMB][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

2809 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[UMB] - EF - Ekonomická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FHV - Fakulta humanitných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FPVMV - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FPV - Fakulta prírodných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - PDF - Pedagogická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - PRF - Právnická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na UMB=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na UMB, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

Študijné oddelenie UMB -verejné- rss

0 v 0 Témach

[UniZA][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

3438 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FRI - Fakulta Riadenia a Informatiky rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FSTROJ - Strojnícka fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FSI - Fakulta špeciálneho inžinierstva rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FEL - Elektrotechnická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - SVF - Stavebná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FHV (FPV) - Fakulta humanitných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FPEDAS - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov rss

0 v 0 Témach

[DISKUSIE][POZVÁNKY][OZNAMY]

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Nitra a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

106 v 82 Témach

Posledný
03.01.2013, 15:10

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Banská Bystrica a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

2 v 2 Témach

Posledný
10.08.2013, 18:57

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Prešov a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

Diskusia o živote -Verejné- rss

zážitky, básne, výlety dotazníky

53 v 48 Témach

Posledný
17.06.2015, 11:53

Žiadne nové príspevky

Občas Nečas rss

občas nečas

2 v 2 Témach

Posledný
02.06.2011, 12:01www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít - Informačné centrum

Posledné príspevky Posledné príspevky

Pozvánka: Kultúrne leto v Jasnej v (Diskusia o živote -Verejné-)
17.06.2015, 11:53
predám Anglický jazyk - požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre v (BURZA - Knihy, skriptá a pod.)
16.02.2015, 08:00
predám Matematika - požiadavky na prijímacie skúšky v (BURZA - Knihy, skriptá a pod.)
16.02.2015, 07:58
Doučujem Štatistika .,.,VŠ odmena 10/hod. Bratislava v (Ponúkam doučovanie)
19.01.2015, 06:47
Re: Somatológia v ([SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov)
13.01.2015, 18:18
Anorganická chémia v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
13.01.2015, 14:32
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
13.01.2015, 14:26
Re: Ochrana zvierat a produkcia potravín v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 20:11
Re: Morfologia stavovcov v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 15:36
Re: Manažment živín v agroekosystéme v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 15:27
Re: Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 13:28
Re: Anorganická chémia v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 13:25
Re: Integrovaná rastlinná výroba v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 13:19
Re: Označovanie a balenie potravín v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 13:16
Re: Mikrobiológia v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 13:14
Hygiena stravovacích služieb a zariadení v ([SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
12.01.2015, 12:18
Biometeorológia v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
12.01.2015, 12:18
Informatika v ([SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu)
11.01.2015, 14:17
Re: Biochémia v ([SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
11.01.2015, 11:53
Botanika v ([SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)
10.01.2015, 21:16

Štatistiky fóra Štatistiky fóra » Členovia: 3911  •  príspevkov: 2718  •  Témy: 1622

Užívateľov Online Užívateľov Online

2 Hostí, 0 Užívateľov

Najviac online (dnes): 2. Najviac online: 117 (06.01.2014, 13:48)

Užívateľov OnlineZa posledných 24 hodín sa prihlásili

Spolu: 0

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy