www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít

Vitajte

Žiadne nové príspevky

Info rss

Vitajte na fóre. Ja.citam.info je určené pre študentov Slovenských univerzít. Momentálne hlavne z UKF, SPU a UMB Skladujeme tu materiály potrebné pre plynulé štúdium. Registrujte sa získate k nim prístup. Ak máte aj vy informácie, materiály, poznámky, kludne ich možete pridať k nám :) hostujeme a udržiavame ich len pre študentov :) Samozrejme všetko bezplatne. Tiež Môžete pridávať svoje inzeráty pre doučovanie, ubytovanie, akcie v meste a podobne.

Welcome on student site. We are storing materials for students of Universities, add to site your informations, materials, notes. We are storing them for students for free.

3 v 3 Témach

Posledný
02.02.2012, 17:32

Žiadne nové príspevky

Pridajte svoje materiály rss

Máte niečo čo sa hodí ostatným? Sem s tým

1 v 1 Témach

Posledný
10.09.2012, 21:54

[Dôležité] Inštrukcie

Žiadne nové príspevky

Registrovaný vidí viac rss

14 v 1 Témach

Posledný
29.04.2013, 08:05

Ubytovanie, Doučovanie, Inzercia

Žiadne nové príspevky

Ubytovanie hľadám / ponúkam -Verejné- rss

312 v 312 Témach

Posledný
15.06.2015, 10:40

»Hľadám si ubytovanie Bratislava
»Ponúkam ubytovanie Bratislava
»Hľadám si ubytovanie Nitra
»Ponúkam ubytovanie Nitra
»Čerstvo pridané
»Staršie inzeráty (ubytovanie)
Žiadne nové príspevky

Doučovanie potrebujem / ponúkam rss

51 v 51 Témach

Posledný
19.01.2015, 06:47

»Potrebujem doučovanie
»Ponúkam doučovanie
Žiadne nové príspevky

BURZA - Knihy, skriptá a pod. rss

149 v 149 Témach

Posledný
16.02.2015, 08:00

[EU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

11580 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - NHF - Národohospodárska fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - PHF - Podnikovohospodárska fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FMV - Fakulta medzinárodných vzťahov rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FPM - Fakulta podnikového manažmentu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FHI - Fakulta hospodárskej informatiky rss

1 v 1 Témach

Posledný
24.05.2013, 17:41

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - OF - Obchodná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[EUBA] - FAJ - Fakulta aplikovaných jazykov rss

0 v 0 Témach

[KU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1240 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[KU] - FF - Filozofická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - PF - Pedagogická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - TF - Teologická fakulta rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[KU] - FZ - Fakulta zdravotníctva rss

Katolícka univerzita v Ružomberku

0 v 0 Témach

[PU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1618 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[PU] - FF - Filozofická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - GTF - Gréckokatolícka teologická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FHPV - Fakulta humanitných a prírodných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FM - Fakulta manažmentu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - PF - Pedagogická fakulta rss

6 v 6 Témach

Posledný
14.01.2014, 18:52

Žiadne nové príspevky

[PU] - PBF - Pravoslávna bohoslovecká fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FŠ - Fakulta športu rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[PU] - FZO - Fakulta zdravotníckych odborov rss

0 v 0 Témach

[SPU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1195 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FAPZ - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov rss

69 v 28 Témach

Posledný
13.01.2015, 18:18

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FBP - Fakulta biotechnológie a potravinárstva rss

205 v 47 Témach

Posledný
13.01.2015, 14:32

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FEŠRR - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja rss

73 v 38 Témach

Posledný
12.01.2015, 12:18

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FEM - Fakulta ekonomiky a manažmentu rss

147 v 60 Témach

Posledný
11.01.2015, 14:17

Žiadne nové príspevky

[SPU] - FZKI - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva rss

44 v 29 Témach

Posledný
10.01.2015, 21:16

Žiadne nové príspevky

[SPU] - TF - Technická fakulta rss

10 v 10 Témach

Posledný
02.01.2015, 12:24

Žiadne nové príspevky

[SPU] - Všeobecné predmety rss

83 v 43 Témach

Posledný
08.01.2015, 22:34

»Nezaradené
Žiadne nové príspevky

[SPU] - Študijné oddelenie -verejné- rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na SPU=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na SPU, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

1 v 1 Témach

Posledný
16.06.2012, 20:57

[STU][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1129 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[STU] - FA - Fakulta architektúry rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FIIT - Fakulta informatiky a informačných technológií rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - FCHPT - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - MTF - Materiálovotechnologická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - SjF - Strojnícka fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - SvF - Stavebná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[STU] - Študijné oddelenie -verejné- rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na STU=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na SPU, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

0 v 0 Témach

[UKF][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1298 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

Všeobecné predmety - všeobecný základ rss

Vyberte si:

4 v 1 Témach

Posledný
24.11.2010, 20:18

Žiadne nové príspevky

Študijné oddelenie UKF -verejné- rss

Co ste sa dozvedeli? Tlačívá? Ako, kde, kedy? Píšte sem

27 v 26 Témach

Posledný
12.09.2012, 07:15

Žiadne nové príspevky

[Študijné plány, programy] Verejné rss

175 v 173 Témach

Posledný
07.05.2014, 20:17

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na UKF=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na UKF, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

1 v 1 Témach

Posledný
17.05.2011, 19:03

[UMB][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1202 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[UMB] - EF - Ekonomická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FHV - Fakulta humanitných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FPVMV - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - FPV - Fakulta prírodných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - PDF - Pedagogická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UMB] - PRF - Právnická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

-= Prijímacie konanie - uchádzači na UMB=- rss

Sem môžete vložiť svoje postrehy z prijímacích pohovorov na UMB, testov a pod. "Tézy na prijímačky". (Ako názov predmetu použite značku aprobácie a názov aprobácie)

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

Študijné oddelenie UMB -verejné- rss

0 v 0 Témach

[UniZA][Aprobácie] MATERIÁLY

Redirect Board

Pridaj svoj materiál rss

1265 Presmerovania

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FRI - Fakulta Riadenia a Informatiky rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FSTROJ - Strojnícka fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FSI - Fakulta špeciálneho inžinierstva rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FEL - Elektrotechnická fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - SVF - Stavebná fakulta rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FHV (FPV) - Fakulta humanitných vied rss

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

[UniZA] - FPEDAS - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov rss

0 v 0 Témach

[DISKUSIE][POZVÁNKY][OZNAMY]

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Nitra a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

106 v 82 Témach

Posledný
03.01.2013, 15:10

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Banská Bystrica a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

2 v 2 Témach

Posledný
10.08.2013, 18:57

Žiadne nové príspevky

Diskusia: Mesto Prešov a okolie -Verejné- rss

akcie, podniky, atď

0 v 0 Témach

Žiadne nové príspevky

Diskusia o živote -Verejné- rss

zážitky, básne, výlety dotazníky

53 v 48 Témach

Posledný
17.06.2015, 11:53

Žiadne nové príspevky

Občas Nečas rss

občas nečas

2 v 2 Témach

Posledný
02.06.2011, 12:01www.ja.citam.info a Ty? Študentské fórum a archív univerzít - Informačné centrum

Posledné príspevky Posledné príspevky

Pozvánka: Kultúrne leto v Jasnej v (Diskusia o živote -Verejné-)
17.06.2015, 11:53
Ubytujem 2 baby za 80/osoba v Nitra Chrenkova 2 v (Čerstvo pridané)
15.06.2015, 10:40
Ubytujem 1- 2 študentov / študentky za 50/osoba v Nitra Murániho v (Čerstvo pridané)
09.06.2015, 20:04
Ubytujem 1- 2 študentov / študentky za 50/osoba v Nitra Jedlíkova v (Čerstvo pridané)
31.05.2015, 09:41
Ubytujem 2 študentky za 50/osoba v Nitra Murániho v (Čerstvo pridané)
14.05.2015, 12:07
Ubytujem 1 študenta za 60/osoba v Nitra Jedlíkova v (Čerstvo pridané)
01.04.2015, 15:23
Ubytujem 1-2 študentov za 60/osoba v Nitra Ul. Jedlíkova v (Čerstvo pridané)
19.03.2015, 07:04
Ubytujem 1- 2 študentov za 59/osoba v Nitra Jedlíkova v (Čerstvo pridané)
11.03.2015, 06:52
Ubytujem 1 baba za 49/osoba v Nitra Internát Zobor v (Čerstvo pridané)
08.03.2015, 11:03
Ubytujem 1 Dievča za 42/osoba v Nitra ŠD Zobor v (Čerstvo pridané)
28.02.2015, 12:59
Ubytujem 1 študenta za 50/osoba v Nitra Jedlíkova v (Čerstvo pridané)
27.02.2015, 12:58
Ubytujem 1 žena za 150/osoba v Nitra Chrenová v (Čerstvo pridané)
22.02.2015, 09:50
Ubytujem 1 baba (študentka) za 75/osoba v Nitra Štrúrova 24 v (Čerstvo pridané)
20.02.2015, 00:13
Ubytujem 1 dievča za 90/osoba v Nitra Kremnická 7 , Chrenová pri Lidli v (Čerstvo pridané)
18.02.2015, 07:55
predám Anglický jazyk - požiadavky na prijímacie skúšky na SPU v Nitre v (BURZA - Knihy, skriptá a pod.)
16.02.2015, 08:00
predám Matematika - požiadavky na prijímacie skúšky v (BURZA - Knihy, skriptá a pod.)
16.02.2015, 07:58
Ubytujem 2 študentov aj jednotlivo za 59/osoba v Nitra Golianova v (Čerstvo pridané)
11.02.2015, 08:52
Ubytujem 2 za 100/osoba v Nitra chrenová v (Čerstvo pridané)
05.02.2015, 14:55
Ubytujem 2 študentky za 59/osoba v Nitra Viničky v (Čerstvo pridané)
02.02.2015, 12:38
Ubytujem 2 študentov za 59/osoba v Nitra Petzwalova v (Čerstvo pridané)
02.02.2015, 08:47

Štatistiky fóra Štatistiky fóra » Členovia: 3911  •  príspevkov: 3025  •  Témy: 1929

Užívateľov Online Užívateľov Online

7 Hostí, 0 Užívateľov

Najviac online (dnes): 8. Najviac online: 117 (06.01.2014, 13:48)

Užívateľov OnlineZa posledných 24 hodín sa prihlásili

Spolu: 0

Partneri Výmena odkazov, reklamné plochy